230-01861 50ml 物体表面湿润张力测试液体No.34.0

230-01861 50ml 物体表面湿润张力测试液体No.34.0

表面湿润张力试验用混合液(Wetting Tension Test Mixture)  ぬれ張力試験用混合液 ( ぬれ張力試験用)

表面湿润张力试验用混合液,用于“塑料薄膜及薄板表面湿润张力试验法”的试剂。

试验方法

用含有试剂的棉棒在试验材料(薄膜)上横向涂抹一次,必需注意涂上的混合液的量会极大影响试验的正确度。涂上试剂后2秒,判定液膜中央部分的状态。当液膜没有产生破裂时,判定为“可润湿”;产生破裂时,判定为“不可润湿”。

ぬれ張力試験用混合液  Wetting Tension Test Mixture  详细产品信息如下:

( ぬれ張力試験用)

(和光纯药Wako中国)  另还常年供应以下表面张力的型号:

235-01791                  No.22.6                  50ml

238-01801                  No.25.4                  50ml

235-01811                  No.27.3                  50ml

232-01821                  No.30.0                  50ml

和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0  物体表面湿润张力测试液体No.34.0   230-01861  50ml
239-01831                  No.31.0                  50ml

236-01841                  No.32.0                  50ml

233-01851                  No.33.0                  50ml

237-01871                  No.35.0                  50ml

234-01881                  No.36.0                  50ml

231-01891                  No.37.0                  50ml

234-01901                  No.38.0                  50ml

231-01911                  No.39.0                  50ml

238-01921                  No.40.0                  50ml

235-01931                  No.41.0                  50ml

232-01941                  No.42.0                  50ml

239-01951                  No.43.0                  50ml

236-01961                  No.44.0                  50ml

239-01971                  No.45.0                  50ml

230-01981                  No.46.0                  50ml

237-01991                  No.48.0                  50ml

234-02001                  No.50.0                  50ml

231-02011                  No.52.0                  50ml

238-02021                  No.54.0                  50ml

235-02031                  No.56.0                  50ml

和光纯药WAKO:Wetting Tension Test Mixture No.34.0  物体表面湿润张力测试液体No.34.0   230-01861  50ml
232-02041                  No.58.0                  50ml

239-02051                  No.59.0                  50ml

236-02061                  No.60.0                  50ml

233-02071                  No.61.0                  50ml

230-02081                  No.62.0                  50ml

237-02091                  No.63.0                  50ml

230-02101                  No.64.0                  50ml

237-02111                  No.65.0                  50ml

234-02121                  No.67.0                  50ml

231-02131                  No.70.0                  50ml

238-02141                  No.73.0                  50ml